Dotazník pre pacientov s myelómom

Začiatok udalosti : Piatok, 31. 01. 2020
Koniec udalosti :


Prosíme pacientov s myelómom o vyplnenie anonymného dotazníka zameraného na sociálne zabezpečenie (invalidita, ŤZP).

Dotazník je dostupný na: https://www.surveymonkey.com/r/Myelom

Dotazník je súčasťou nášho projektu, v ktorom hľadáme odpoveď na otázku aké možnosti systému sociálneho zabezpečenia pacienti reálne využívajú a aké dôsledky má myelóm (celkovo a v jednotlivých štádiách) na finančnú situáciu pacienta a jeho rodiny. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme. 

Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.