Prihláška

za člena občianskeho združenia

Združenie pacientov s hematologickými malignitami

Prihláška

*Právnická osoba uvedie svoj názov alebo obchodné meno.

*Právnická osoba uvedie IČO, ako ho má pridelené.

*Právnická osoba uvedie svoje sídlo.

Informácie si prajem dostávať:
Fyzická osoba týmto udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov výhradne pre potreby Združenia pacientov s hematologickými malignitami po dobu trvania svojho členstva, čo potvrdzuje odoslaním tohto formulára.

Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.