Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Myelofibróza

Myelofibróza je zriedkavým nádorovým ochorením kostnej drene, pri ktorom je dreň nahradená fibróznym (väzivovým) tkanivom. Patrí medzi tzv. myeloproliferatívne neoplázie, čo sú ochorenia, pri ktorých sa v kostnej dreni vytvára nadmerné množstvo určitého typu krvných buniek - červených krviniek, bielych krviniek a/alebo krvných doštičiek. Pri myelofibróze sa v kostnej dreni vytvára príliš veľa megakaryocytov - buniek, ktorých úlohou je formovanie krvných doštičiek. Dôsledkom nadprodukcie megakaryocytov je uvoľňovanie cytokínov - chemických látok, ktoré stimulujú v kostnej dreni vytváranie fibrózneho tkaniva.

Myelofibróza sa môže vyskytovať sama o sebe, vtedy hovoríme o primárnej myelofibróze, alebo môže byť výsledkom progresie iného ochorenia kostnej drene. Ďalšími myeloproliferatívnymi neopláziami, ktoré sa môžu zmeniť na myelofibrózu  sú polycytémia vera a esenciálna trombocytémia. 

Príručka o myelofibróze pre pacientov a ich blízkych