Príspevok na benzín pacientky s polycytémiou vera

Pacientka s polycytémiou vera liečená hydroxyuroeou požiadala úrad práce o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky motorového vozidla. Úrad jej žiadosť zamietol s tým, že nespĺňa podmienky stanovené zákonom.

Pacientke sme pomohli s vypracovaním odvolania. V odvolaní sme uviedli, že polycytémia vera je hematoonkologické ochorenie a hydroxyurea je cytostatikum, teda onkologický liek určený na onkologickú liečbu. 

Podľa ustanovenia § 38 ods. 9 písm. b) zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia má byť príspevok priznaný aj osobe, ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba. Pacientka túto podmienku spĺňa.

Úrad nášmu odvolaniu vyhovel a pacientke príspevok priznal.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.