Práva pacienta - liečebný režim

Pokiaľ pacient na základe poučenia lekára vyjadril svoj súhlas s tým, že sa bude liečiť určitým spôsobom, mal by svoje rozhodnutie dodržať. Mieru, v akej konanie pacienta v procese liečby zodpovedá pokynom lekára vyjadruje pojem adherencia k liečbe. Čím je adherencia  väčšia, tým má liečba väčšie vyhliadky na úspech. 

Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár. Dodržiavanie liečebného režimu napríklad znamená, že pacient užíva  predpísané lieky, zachováva kľudový režim a oddych na lôžku, vystríha sa všetkého, čo by mohlo nepriaznivo pôsobiť na liečenie a dostaví sa v určený deň na vyšetrenie.

Nedodržiavanie liečebného režimu môže mať viaceré nepríjemné dôsledky. Zdravotná poisťovňa si voči pacientovi môže nárokovať uhradenie nákladov, ktoré vynaložila na lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny, ak mu boli preukázateľne poskytnuté v dôsledku porušenia liečebného režimu. Lekár je povinný oznámiť poisťovni, že pacientovi poskytol zdravotnú starostlivosť v súvislosti s porušením liečebného režimu.

Pokiaľ je pacient práceneschopný, dodržiavanie liečebného režimu kontroluje Sociálna poisťovňa, aj jeho zamestnávateľ. Porušenie liečebného režimu môže byť vyhodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny, čo by teoreticky mohlo mať za následok aj skončenie pracovného pomeru. Sociálna poisťovňa zas môže pacientovi pozastaviť vyplácanie nemocenských dávok, a to až na dobu 30 dní.  Nedodržiavanie liečebného režimu neovplyvňuje iné dávky sociálneho zabezpečenia, napr. invalidný dôchodok.

V praxi sa stáva, že pacient, ohromený množstvom nových informácií, nie je schopný porozumieť všetkému, čo lekár hovorí a nevie preto dospieť k rozhodnutiu. V takejto situácii môže pacientovi pomôcť, ak si  množstvo otázok, ktoré sa s ochorením a jeho liečbou spájajú sprehľadní  do niekoľkých základných otázok, ktoré môže položiť lekárovi:

 Otázky o ochorení:

 • V akom štádiu je moje ochorenie?
 • Čo je cieľom liečby? Aké výsledky od nej môžem očakávať ak všetko pôjde ako má?
 • Akú liečbu mi odporúčate?
 • Mám aj iné zdravotné problémy. Ako ich možno liečiť popri tomto ochorení?

 Otázky o lieku:

 • Aké sú vedľajšie účinky lieku?
 • Ako môžeme vedľajšie účinky liečby zmierniť?
 • Ako mám liek užívať? V akej dávke, ako často, akým spôsobom, koľko dní?
 • Je nejaká pomôcka, ako by som si spôsob užívania lieku lepšie zapamätal/a?
 • Môžem popri tomto lieku užívať aj iné lieky bez predpisu alebo výživové doplnky?

 Vedľajšie účinky liečby

Informovanosť je dôležitá aj pre zvládnutie nežiadúcich účinkov liečby. Pacient má právo vedieť, aké vedľajšie účinky liečby môže očakávať, akými prostriedkami ich možno zmierniť a na koho sa môže obrátiť v prípade, ak si s nimi nebude vedieť poradiť. Výskyt nežiadúcich účinkov môže byť dôvodom pre úpravu dávky alebo inú zmenu liečebného režimu. Moderná medicína pozná mnoho spôsobov ako zmierniť ťažkosti súvisiace s liečbou. Pacient však o nich musí lekárovi povedať.

Pochybnosti o liečbe

Niekedy sa stáva, že aj pacient, ktorý sa rozhodoval na základe dôkladného poučenia, začne v určitej fáze liečby pochybovať o tom, či je pre neho správna alebo či má vôbec zmysel liečiť sa. Prvoradou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť so svojimi pochybnosťami o liečbe, je váš ošetrujúci lekár. Ak v priebehu liečby pocítite, že s ňou nie ste spokojný, napríklad si myslíte, že vám liek nezaberá alebo nie ste schopný zvládnuť jeho vedľajšie účinky, hovorte o tom s vašim lekárom a dohodnite sa, ako budete ďalej pokračovať. V Slovenskej republike má pacient právo zvoliť si lekára, ktorý ho bude liečiť. Pre úspech vašej liečby je dôležité, aby vás váš ošetrujúci lekár vnímal ako partnera, ktorý má právo na to, aby jeho otázky boli zodpovedané. Ide o váš život a vaše zdravie. Obavy z toho, aby ste lekára neobťažovali alebo nepôsobili hašterivo či nevďačne, nie sú na mieste. Bez ohľadu na pracovné vyťaženie lekára a počet ďalších pacientov čakajúcich na vyšetrenie, máte právo na všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli liečiť. V prípade, ak určitú otázku nemôžete alebo nechcete položiť svojmu lekárovi, môžete sa obrátiť na našu bezplatnú hematologickú poradňu. 

Individuálne potreby a postoje pacienta musia byť zohľadnené v každej fáze liečby. Vždy máte možnosť odmietnuť určitý liek, podstúpiť nejakú procedúru, či ukončiť celú liečbu. V prípade ak sa liečiť nechcete alebo nemôžete, oznámte to lekárovi. Nemeňte liečebný režim bez dohovoru s lekárom.

Predpísaný spôsob užívania lieku nemeňte ani v prípade, ak sa cítite dobre a máte pocit, že ďalšiu liečbu už nepotrebujete, alebo si myslíte, že liek nemusíte užívať až tak často. Takýto prístup je veľmi nebezpečný. Odporúčaná dávka lieku a spôsob jeho užívania sú výsledkom dlhodobého výskumu. Váš liek je účinný iba vtedy, ak je užívaný odporúčaným spôsobom, v odporúčanej dávke a po stanovený počet dní. Pri dlhodobej liečbe je dôležité aj to, aby ste liek užívali v stanovených liečebných cykloch, počas ktorých pacient určitý počet dní liek užíva a určitý počet dní má prestávku. Liečebné cykly by mali na seba nadväzovať. Lekár by vám preto mal stanoviť ďalší termín návštevy tak, aby ste mali vždy dostatočné množstvo liekov a mohli v liečbe pokračovať.

Tipy ako nezabudnúť užiť liek:

 • Užívajte liek vždy v rovnaký čas dňa.
 • Spojte užitie lieku s nejakou inou činnosťou, ktorú robíte každý deň, napr. umývanie zubov.
 • Ak vám liek dochádza, nezabudnite sa včas objednať k lekárovi.
 • Požiadajte členov rodiny alebo priateľov, aby vám užívanie lieku pripomínali.
 • Zapíšte si do kalendára, že máte užiť liek.
 • Nalepte si lístok s upozornením na užitie lieku na chladničku, zrkadlo, skriňu alebo iný predmet, ktorý máte často na očiach.
 • Uložte si pripomienku o užívaní lieku do mobilného telefónu.
 • Spíšte si zoznam liekov, ktoré užívate. 

 

 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.