Invalidný dôchodok pacienta s Hodgkinovým lymfómom

Pacient s Hodgkinovým lymfómom požiadal Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok. Ochorenie mu bolo diagnostikované v roku 2015, absolvoval chemoterapiu a rádioterapiu, od roku 2016 je v remisii. Posudkový lekár určil pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 50 % s dátumom vzniku invalidity v októbri 2017. Invalidný dôchodok pacientovi nepriznali, keďže k dátumu vzniku invalidity nemal odpracovaných potrebný počet rokov.

Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie. V odvolaní sme uviedli, že invalidita nevznikla v roku 2017, ale skôr. Lekárska správa z októbra 2017 je totožná so správou zo septembra 2016, kedy sa ochorenie dostalo do remisie. Vtedy mal pacient 27 rokov a na priznanie invalidného dôchodku potreboval mať odpracované dva roky. Túto podmienku spĺňal. 

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku 24 – 27 rokov je najmenej dva roky, u poistenca vo veku 28 – 35 rokov najmenej päť rokov.

Sociálna poisťovňa vyhovela nášmu odvolaniu a pacientovi priznala invalidný dôchodok.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.