Parkovací preukaz pacientky s myelofibrózou

Pacientke s myelofibrózou úrad práce odňal parkovací preukaz a príspevok na benzín (kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla) s odôvodnením, že už viac nie je odkázaná na individuálnu prepravu. Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie. V ňom sme uviedli, že pacientkin zdravotný stav sa oproti pôvodnému posudzovaniu nijako nezlepšil, práve naopak, ochorenie postupne progreduje. Zo zákona je pritom daná povinnosť úradu, aby aj v prípade, ak rozhoduje o odňatí niektorej z kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, takéto svoje rozhodnutie náležite odôvodnil, t.j. náležite vysvetlil, v čom konkrétne spočíva dôvod, pre ktorý viac nie je daná odkázanosť na kompenzáciu. Inak povedané, z rozhodnutia úradu musí byť zjavné, k akej zmene v zdravotnom stave došlo a aký vplyv má táto zmena na odkázanosť na kompenzácie.

Ústredie práce nášmu odvolaniu vyhovelo a rozhodnutie o odňatí preukazu a príspevku zrušilo.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.