Príspevok na opatrovanie pacienta s mnohopočetným myelómom

Manželka pacienta trpiaceho pokročilým mnohopočetným myelómom so závažnými komplikáciami požiadala úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o opatrovateľský príspevok. Úrad žiadosť zamietol s odôvodnením, že manžel potrebuje pomoc inej osoby iba pri niektorých úkonoch obliekania a vyzliekania a osobnej hygieny, ostatné úkony dokáže pomalším tempom vykonávať sám. Stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je  I.

Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie. V ňom sme podrobne popísali, ako konkrétne ochorenia, ktorými manžel žiadateľky podľa lekárskych správ preukázateľne trpí, podmieňujú jeho odkázanosť na opatrovanie. Okrem myelómu je postihnutý aj obojstrannou koxartrózou a artrózou kolien tretieho stupňa, poruchami statodynamiky, polyneuropatiou horných a dolných končatín a vertiginóznym syndrómom, anémiou, častými infekciami, hyperkalciémiou, nefropatiou, je zaradený do dialyzačného programu.

Spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je upravený v prílohe č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Odkázanosť sa posudzuje tak, že sa zhodnotí, či osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dokáže sama zvládnuť činnosti z oblasti stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, osobnej hygieny, celkového kúpeľa, obliekania a vyzliekania, zmeny polohy, sedenia a státia, pohybu po schodoch, pohybu po rovine, orientácie v prostredí, dodržiavania liečebného režimu, a či je potrebné na ňu pri týchto činnostiach dohliadať.

V odvolaní sme poukázali na skutočnosť, že v dôsledku postihnutí horných končatín, preukázaných lekárskymi správami, manžel žiadateľky nie je schopný naliať si tekutinu do pohára a pohár preniesť bez toho, aby mu pohár vypadol a jeho obsah rozlial, nedokáže ošúpať ovocie a zeleninu bez toho, aby sa porezal a aby mu nevypadli z rúk, rovnako nedokáže otvoriť fľašu, vôbec si nedokáže pokrájať jedlo na tanieri, necíti, či je jedlo teplé alebo studené, t.j. nedokáže sa samostatne stravovať a dodržiavať pitný režim.

Manželka  pacienta sprevádza pri chôdzi na toaletu a pomáha mu posadiť sa na ňu. Zároveň dohliada, aby pri sadaní na toaletu nespadol alebo neodpadol. Keďže manžel trpí polyneuropatiou horných končatín a pre kŕče a tras v nich vôbec nezvládne úkony ako rozopnutie gombíka na nohaviciach, rozopnutie a zapnutie zipsu, pomáha mu aj s vyzliekaním a následným obliekaním. Po vyprázdnení mu pomáha sa riadne očistiť. Možno preto konštatovať, že manžel žiadateľky nie je schopný samostatne vykonávať úkony vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva.

Kvôli poruchám citlivosti a motoriky horných končatín manžela aj holí, nanáša mu zubnú pastu na kefku a pomáha mu umyť si zuby, češe ho, čistí mu uši a strihá mu nechty na rukách. Manžel je odkázaný na pomoc žiadateľky pri väčšine úkonov zabezpečovania osobnej hygieny. Manželovi pomáha vojsť do vane a vyjsť z nej, kontroluje teplotu vody, pomáha mu pri umývaní, utieraní a krémovaní, t. j. pri všetkých úkonoch celkového kúpeľa.  Vertigo zas vedie k nevyhnutnosti pomáhať manželovi pri každej zmene polohy.

Ústredie práce nášmu odvolaniu vyhovelo a manželke pacienta bol priznaný opatrovateľský príspevok.

 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.