Parkovací preukaz pacienta s mnohopočetným myelómom

Pacient trpiaci mnohopočetným myelómom s vážnymi komplikáciami, vrátane osteolytických ložísk, patologických zlomenín a ťažkej anémie požiadal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Úrad jeho žiadosť zamietol s tým, že sa dokáže pohybovať a nie je slepý, preto nie je odkázaný na individuálnu prepravu.

Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie. V odvolaní sme poukázali na fakt, že zákon č. 447/2008 Z.z. vôbec nehovorí, že na individuálnu prepravu môžu byť odkázaní výlučne imobilní a nevidomí ľudia, naopak, podľa zákona je na ňu odkázaný človek, ktorý nedokáže využívať hromadnú dopravu na rovnakom základe s ostatnými, pri rešpektovaní jeho prirodzenej dôstojnosti. Pri posudzovaní odkázanosti na individuálnu prepravu sa úrad práce musí zaoberať aj tým, či je ťažko zdravotne postihnutý reálne fyzicky schopný prekonať vzdialenosť medzi svojim bydliskom a zastávkou hromadnej dopravy osôb a stanicou železničnej dopravy, a akým ďalším ťažkostiam pri nastupovaní, vystupovaní a samotnej ceste čelí kvôli svojmu postihnutiu. Zároveň sme v odvolaní podrobne popísali, ako konkrétne závažné komplikácie mnohopočetného myelómu pacientovi znemožňujú využívanie hromadnej dopravy.  

Ústredie práce naše odvolanie zamietlo. Preto sme podali žalobu na súd. Súd našej žalobe vyhovel a rozhodnutie ústredia zrušil. 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.