Krvný obraz - otázky a odpovede

O krvnom obraze sme sa rozprávali s hematologičkou MUDr. Katarínou Masárovou z Univerzitnej nemocnice Milosrdní Bratia v Bratislave

Prečo sa krvný obraz vyšetruje?

Krvný obraz je laboratórne vyšetrenie jednotlivých zložiek krvi. Väčšina ochorení mení vnútorné prostredie organizmu. Prejavuje sa to v zmene zloženia krvi, kedy pri niektorých stavoch narastá počet krvných buniek, inokedy zase ubúdajú. Takéto zmeny môžu spôsobovať aj s krvou zdanlivo nesúvisiace prejavy. Mala som pacientku, ktorá bola prijatá na psychiatrické oddelenie, lebo svojmu praktickému lekárovi povedala, že  má čudnú hlavu, že sa jej zle dýcha,  je veľmi unavená, lekár ju poslal na psychiatrickú ambulanciu,  psychiater ju prijal na oddelenie a  pri vstupnom vyšetrení  krvného obrazu jej zistili výrazne znížené hodnoty hemoglobínu. Diagnostikovali sme jej anémiu z nedostatku vitamínu B12, ktorá  sa môže prejavovať až psychickými zmenami. Pacientke sme nasadili liečbu vitamínom B12, znormalizovali sa jej hodnoty krvného obrazu a nikdy viac už psychické problémy nemala. Preto je dôležite vyšetrovať krvný obraz.

Môže krvný obraz vyšetriť ktorýkoľvek lekár?

Krvný obraz by sa mal vyšetriť vždy, keď sa pacient sťažuje na príznaky ako sú únava a vyčerpanie, nadmerné potenie, bolesť kostí a kĺbov, modriny a krvácanie, časté infekcie, ťažkosti pri močení, úporné bolesti chrbta. Je súčasťou každého celkového vyšetrenia pacienta. Vykonáva sa aj v rámci preventívnej prehliadky a predoperačných vyšetrení. Vyžiadať si ho môže každý všeobecný lekár aj špecialista. Odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu je možné realizovať v každej ambulancii.  Vzorky sa potom odošlú do špecializovaného laboratória, ktoré ich vyhodnotí.

Ako prebieha vyšetrenie?

Samotný odber krvi najčastejšie vykonáva zdravotná sestra. Pacient sa na vyšetrenie nemusí nijako pripravovať, no mal by prísť nalačno. Po odbere sa vzorky odošlú do laboratória, kde sa analyzujú pomocou špeciálnych prístrojov – hematologických analyzátorov. Tieto krvinkové počítače analyzujú osem a viac parametrov krvného obrazu. Výhodou analyzátorov je ich rýchlosť a presnosť. V prípade, keď analyzátor vyhodí chybu, alebo výsledky poukazujú na možné onkologické ochorenie, napríklad sú v nich mladé formy bielych krviniek, počet buniek sa spočíta pod mikroskopom. Výsledky vyšetrenia sú k dispozícii do niekoľkých hodín alebo nasledujúci deň.

Aké sú normálne hodnoty krvného obrazu?

Fyziologické, teda “normálne“ hodnoty sú na výsledku z vyšetrenia zobrazené v stĺpčeku referenčné medze. Označujú spodnú a hornú hranicu normy. Jednotlivé analyzátory však môžu udávať mierne odlišný údaj o referenčných medziach, napríklad niektoré za spodnú hranicu leukocytov udávajú 3,8, iné 4. Rozdiely pri niektorých hodnotách sú aj medzi pohlaviami, dôvodom je vplyv mužských pohlavných hormónov androgénov na tvorbu červených krvných buniek.

Čo vám povedia výsledky krvného obrazu?

Výsledok vyšetrenia ukáže prípadné zmeny v počtoch, veľkosti alebo o tvare krviniek. Tieto zmeny poukazujú na prebiehajúce ochorenie v organizme, jeho druh a priebeh. Výsledky vyšetrenia krvného obrazu sa porovnávajú s ďalšími vyšetreniami, kombinácia nálezov skladá obraz ochorenia. Niekedy však výsledky ovplyvní akútne prebiehajúca infekcia či momentálny stav organizmu, napríklad dehydratácia. Stačí počkať pár dní či týždňov, a výsledky sa znormalizujú.

Aké ochorenia hematológ diagnostikuje najčastejšie?

Asi najčastejšia je anémia, teda málokrvnosť. Postihuje ľudí v každom veku, ženy aj mužov. Nejde o jedno ochorenie, anémií je niekoľko druhov. Anémie majú rozličné stupne, od miernej, cez strednú až po ťažkú. O miernom anemickom syndróme hovoríme pri poklese hemoglobínu pod 100 g/l. Ak sú hodnoty hemoglobínu v rozmedzí 80 - 100 g/l, anémia je stredne ťažká, pri poklese pod 80 g/l je anémia ťažká. Závažnosť anémie závisí od jej stupňa, rýchlosti vzniku, ako aj od veku pacienta. Mladší pacienti zvyčajne znášajú anémiu ľahšie ako starší, ktorí sú pri anémii ohrození vystupňovaním srdcovej ischémie až zlyhaním srdca.

Má anémia nejaké typické symptómy?

Symptómy anémie sú spôsobené nedostatočným okysličením tkanív  a prejavmi základného ochorenia. Vo väčšine prípadov korelujú s hodnotami hemoglobínu a hematokritu, teda čím nižšie sú hladiny hemoglobínu a hematokritu, tým výraznejšie sú prejavy anémie. Prejavy anémie sú jednak subjektívne (pociťované pacientom) ako malátnosť, slabosť, únavnosť, znížená pracovná výkonnosť, búšenie srdca (palpitácie), bolesti hlavy, poruchy spánku a koncentrácie, hučanie v ušiach, zvýšená citlivosť na chlad, nechutenstvo a jednak objektívne pozorovateľné, najmä bledosť kože a slizníc pri poklese hemoglobínu pod 90 g/l. Špecifické klinické príznaky sú charakteristické pre určitý druh anémie, napr. žltačka pri hemolytických anémiách spôsobených protilátkami.

Aká je súvislosť medzi anémiou a inými ochoreniami?

Anémia je vo väčšine prípadov dôsledok iného ochorenia. Keď zistíme anémiu, najprv pacienta poodosielame po vyšetreniach (urológia, gynekológia, gastroenterologické a pod.). Napríklad nedávno bol u mňa na kontrole pacient, v krvnom obraze bol mierny pokles hemoglobínu, a keďže vždy mával hemoglobín v norme, odoslala som ho na gastroenterologické vyšetrenie. Tam mu spravili kolonoskopiu a zistili zhubné ochorenie tenkého čreva. Aj tento prípad potvrdzuje, aké dôležité je vyšetrovať krvný obraz a vždy pátrať po príčine odchýlok od normy. Krvný obraz môže ukázať zmeny dávno predtým, ako sa ochorenie navonok prejaví.

 

 

 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.