Invalidný dôchodok pacientky s mnohopočetným myelómom

Sociálna poisťovňa odňala pacientke s mnohopočetným myelómom invalidný dôchodok.

Pacientke bol v roku 2015 diagnostikovaný mnohopočetný myelóm, liečila sa chemoterapiou a transplantáciou kostnej drene. Po liečbe sa ochorenie dostalo do remisie, naďalej však pretrvávala monoklónová gamapatia IgA lambda. Aj po ukončení liečby trpela polyneuropatiou dolných končatín.  Ošetrujúca lekárka jej odporúčala telesné aj duševné šetrenie.

Pri kontrolnej lekárskej prehliadke v júli 2017 dospel posudkový lekár k záveru, že kvôli remisii ochorenia sa pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť znížil z 50 % na 20 %. Na invaliditu je potrebných aspoň 41 %.  

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne sme podali odvolanie. V ňom sme poukázali na to, že pacientkin zdravotný stav sa počas leta prudko zhoršil. Začiatkom augusta bolo zistené, že naďalej pretrváva monoklonová gamapatia IgA-lambda (3 gradienty). Hematológ konštatuje progresiu ochorenia mnohopočetný myelóm. Pacientka je  v súčasnosti v liečbe kvôli relapsu ochorenia.

Sociálna poisťovňa vyhovela odvolaniu a pacientka opäť poberá invalidný dôchodok.

 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.