Invalidný dôchodok pacienta so sekundárnou trombocytopéniou

Sociálna poisťovňa znížila pacientovi trpiacemu ťažkým ochorením pečene a sekundárnou trombocytopéniou invalidný dôchodok z plného na čiastočný, nakoľko sa podľa posudku posudkového lekára poisťovne jeho zdravotný stav zlepšil.

Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie. V ňom sme poukázali aj na lekárske správy hematologičky, podľa ktorých sekundárna trombocytopénia, t.j. zníženie počtu krvných doštičiek pod fyziologickú hranicu je závažné ochorenie, v dôsledku ktorého sa organizmus nedokáže účinne brániť krvácaniu.  Pacientovi sa opakovane vytvárajú hematómy - výrony krvi z krvných ciev do okolitého tkaniva. Práve kvôli krvácavým stavom nemožno hovoriť o zlepšení základného ochorenia pečene, keďže pacient trpí aj varixami v pažeráku, z ktorých môže kedykoľvek vykrvácať.

Odvolanie bolo úspešné a pacientov invalidný dôchodok bol zvýšený na pôvodnú úroveň. 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.