Invalidný dôchodok pacienta s mnohopočetným myelómom

Sociálna poisťovňa uznala pacienta s mnohopočetným myelómom za invalidného, invaliditu stanovila na 60%.

Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie, v ktorom sme uviedli, že podľa lekárskych práv ošetrujúcich lekárov pacienta je jeho ochorenie v treťom, najťažšom štádiu, a percento invalidity má byť preto vyššie.

Percento invalidity sa stanovuje podľa tabuľky v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení, pričom  plazmocytóm (myelóm) s ťažkými prejavmi, anémiou pod 10 g/dl hemoglobínu, typickými bolesťami, osteolýzou, poruchou funkcie obličiek a zníženou výkonnosťou organizmu spojený s invaliditou (poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) v miere 70 – 80%.

Sociálna poisťovňa vyhovela nášmu odvolaniu a invaliditu zvýšila na 80%. Pacient teda bude mať vyšší invalidný dôchodok.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.