Nové lieky na hematoonkologické ochorenia - 2017

Rydapt na akútnu myeloidnú leukémiu

Rydapt (účinná látka midostaurin) je určený na liečbu dospelých pacientov s novodiagnostikovanou akútnou myeloidnou leukémiou, ak má pacient určitú genetickú zmenu nazývanú mutácia FLT3. Na začiatku sa používa s chemoterapiou a po ukončení chemoterapie sa používa samostatne, ak choroba odpovedala na liečbu.

Liek Rydapt sa používa samostatne u dospelých s ochoreniami agresívna systémová mastocytóza, systémová mastocytóza spojená s hematologickou neopláziou (rakovinou krvi) a mastocytová leukémia.

Súhrn správy EPAR o lieku Rydapt pre verejnosť

Imatinib Teva na liečbu viacerých hematologických malignít

Liek Imatinib Teva sa používa na liečbu týchto ochorení:

  • chronická myelocytová leukémia  s tzv. pozitívnym chromozómom Philadelphia (Ph+)
  • akútna lymfoblastická leukémia (ALL) s pozitívnym chromozómom Philadelphia (Ph+)
  • myelodysplastické alebo myeloproliferatívne ochorenia
  • pokročilý hypereozinofilný syndróm
  • chronická eozinofilná leukémia
  • dermatofibrosarkóm protuberans

Liek Imatinib Teva obsahuje účinnú látku imatinib. Je tzv. generický liek. To znamená, že liek Imatinib Teva je podobný referenčnému lieku, ktorý je už v Európskej únii (EÚ) povolený pod názvom Glivec.

Súhrn správy EPAR o lieku Imatinib Teva pre verejnosť

Blitzima a Rituzena na liečbu non-Hodgkinových lymfómov a CLL

Lieky Blitzima a Rituzena sa používajú u dospelých na liečbu folikulového lymfómu a difúzneho B-veľkobunkového lymfómu (dva druhy non-Hodgkinovho lymfómu) a chronickej lymfocytovej leukémie.

Lieky Blitzima a Rituzena sú tzv. biologicky podobné lieky. To znamená, že sa veľmi podobajú biologickému lieku (tzv. referenčnému lieku), ktorý je už v Európskej únii (EÚ) povolený. Referenčným liekom pre lieky Blitzima a Rituzena je liek MabThera. Viac informácií o biologicky podobných liekoch sa nachádza v dokumente s otázkami a odpoveďami tu.

Súhrn správy EPAR o lieku Blitzima pre verejnosť

Súhrn správy EPAR o lieku Rituzena pre verejnosť

Ritemvia na liečbu non-Hodgkinových lymfómov

Liek Ritemvia sa používa na liečbu folikulového lymfómu a difúzneho B-veľkobunkového lymfómu (dva druhy non-Hodgkinovho lymfómu). Liek Ritemvia je tzv. biologicky podobný liek. To znamená, že liek Ritemvia sa veľmi podobá biologickému lieku (tzv. referenčnému lieku), ktorý je už v Európskej únii (EÚ) povolený. Referenčným liekom pre liek Ritemvia je liek MabThera.

Súhrn správy EPAR o lieku Ritemvia pre verejnosť 

Truxima na NON-Hodgkinov Lymfóm a CLL

Liek Truxima sa používa u dospelých na liečbu ochorení:

  • folikulový lymfóm a difúzny B-veľkobunkový non-Hodgkinov lymfóm,
  • chronická lymfocytová leukémia,
  • závažná reumatoidná artritída (zápalové ochorenie kĺbov),
  • granulomatóza s polyangiitídou (GPA alebo Wegenerova granulomatóza) a mikroskopická polyangiitída (MPA), čo sú zápalové ochorenia krvných ciev.

Liek Truxima obsahuje účinnú látku rituximab. Truxima je tzv. biologicky podobný liek. To znamená, že sa veľmi podobá biologickému lieku (tzv. referenčnému lieku), ktorý je už v Európskej únii povolený. Referenčným liekom pre liek Truxima je liek MabThera. Viac informácií o biologicky podobných liekoch sa nájdete tu.

Súhrn správy EPAR o lieku Truxima pre verejnosť.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.