Invalidný dôchodok pacienta s akútnou leukémiou

Pacientovi s akútnou myeloidnou leukémiou bol v roku 2014 priznaný plný invalidný dôchodok. Vďaka chemoterapii a transplantácii kmeňových buniek sa pacient dostal do remisie, avšak pretrvávali u neho závažné poruchy kože, imunitného systému a nervovej sústavy. Pri kontrolnej lekárskej prehliadke v roku 2016 posudkový lekár znížil pokles schopnosti pracovať z 80% na 60 %, čím sa invalidný dôchodok znížil o temer 200 eur.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzuje posudkový lekár podľa tabuľky v Prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení, v ktorej sú uvedené jednotlivé ochorenia a ich štádia. O invaliditu ide pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aspoň 41%. Akútna leukémia (myeloidná aj lymfoblastová) v aktívnom štádiu je spojená s poklesom schopnosti pracovať v rozsahu 70 - 80%. V remisii, po dvojročnej stabilizácii zdravotného stavu, pri stacionárnom klinickom a laboratórnom náleze, je pokles určený na  60 – 80%. Za ďalšie ochorenia, ktorými pacient trpí, možno pokles schopnosti pracovať navýšiť o maximálne 10% dohromady.

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne sme podali odvolanie. V ňom sme poukázali na to, že závažné poruchy kože, imunitného systému a nervovej sústavy potvrdené predloženými lekárskymi správami, mali byť posudkovým lekárom zohľadnené buď  ako dôsledky základného ochorenia – čím by miera poklesu pri základnom ochorení nemohla byť znížená na spodnú hranicu rozptylu, alebo mali byť posúdené ako ostatné zdravotné postihnutia, za ktoré má byť pokles schopnosti pracovať navýšený o 10%.

S odvolaním sme boli úspešní a  Sociálna poisťovňa pacientovi zvýšila percento poklesu pracovať na 70%. Invalidný dôchodok sa tým dostal skoro na predchádzajúcu výšku. Konkrétne percento má význam pri výpočte čiastočných invalidných dôchodkov, pri plnom invalidnom dôchodku (71% a viac) sa už pri výpočte nezohľadňuje. Rozdiel vo výške invalidného dôchodku pri 80% a 70% preto nie je veľký. 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.