Chronická lymfocytová leukémia

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je onkologické ochorenie, postihujúce krv, kostnú dreň a lymfatický systém. 

Termín “chronická“ v názve tejto leukémie vyplýva zo skutočnosti, že sa zvyčajne vyvíja pomalšie ako iné druhy leukémie. Termín “lymfocytová“ poukazuje na bunky, ktoré choroba postihuje – skupinu bielych krvných buniek nazývaných lymfocyty, ktorých úlohou je pomáhať organizmu bojovať s infekciami.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.