Nové lieky na hematonkologické ochorenia - 2015

Blincyto na liečbu akútnej lymfoblastovej leukémie

Blincyto sa používa na liečbu dospelých pacientov s B-prekurzorovou akútnou lymfoblastovou leukémiou (ALL). Pri B-prekurzorovej ALL sa určité bunky, z ktorých vznikajú B-bunky (typ bielych krviniek), množia príliš rýchlo a tieto abnormálne bunky napokon nahradia normálne krvné bunky.
Liek Blincyto sa používa, keď sa ALL vrátila alebo nereagovala na predchádzajúcu liečbu. Liek sa používa, keď sú pacienti negatívni na chromozóm Philadelphia (Ph-). To znamená, že niektoré ich gény nie sú preskupené na vytvorenie špeciálneho chromozómu, ktorý sa nazýva chromozóm Philadelphia, ktorý sa nachádza u niektorých pacientov s ALL.
Liek Blincyto obsahuje účinnú látku blinatumomab.

Súhrn správy EPAR o lieku Blincyto pre verejnosť.

KYprolis na liečbu mnohopočetného myelómu

Európska komisia povolila uviesť liek Kyprolis s účinnou látkou carfilzomib na trh v Európskej únii. Kyprolis je určený na liečbu pacientov, ktorí už boli liečení aspoň jednou predchádzajúcou liečbou. Podáva sa v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom alebo iba s dexametazónom.

Súhrn správy EPAR o lieku Kyprolis pre verejnosť.

Farydak na liečbu mnohopočetného myelómu

Európska komisia povolila uviesť liek Farydak s účinnou látkou panobinostat na trh v Európskej únii. Farydak je určený na liečbu pacientov s relabovaným a/alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom, ktorí boli liečení aspoň dvomi predchádzajúcimi liečbami zahŕňajúcimi bortezomib a imunomodulačný liek (lenalidomid, pomalidomid, thalidomid). Fardyak sa bude podávať v kombinácii s bortezomibom a dexametazónom.

Súhrn správy EPAR o lieku Farydak pre verejnosť.

Imbruvica aj na Waldenströmovu makroglobulinémiu

Európska komisia schválila rozšírenie používania lieku Imbruvica (účinná látka ibrutinib) na liečbu dospelých pacientov s Waldenströmovou makroglobulinémiou, ktorí už boli liečení aspoň jednou predchádzajúcou liečbou, a na liečbu dosiaľ neliečených pacientov s WM, ktorí nemôžu dostávať chemoterapiu. Imbruvica je liek registrovaný na liečbu chronickej lymfocytovej leukémie  u pacientov, ktorí už boli liečení aspoň jednou predchádzajúcou liečbou a na liečbu pacientov, ktorí majú genetické mutácie v rakovinových bunkách nazývané delécia 17p alebo mutácia TP53. Imbruvica sa používa aj na liečbu pacientov s lymfómom z plášťových buniek, ktorý nereaguje na predchádzajúcu liečbu alebo sa po predchádzajúcej liečbe vrátil.

Súhrn správy EPAR o lieku Imbruvica pre verejnosť.

Jakavi aj na liečbu polycytémie vera

Európska komisia schválila rozšírenie používania lieku Jakavi (účinná látka ruxolitinib) na liečbu dospelých pacientov s polycytémiou vera. Jakavi sa tak stal  prvou cielenou liečbou dostupnou v EÚ pre pacientov s týmto ochorením, ktorí nereagujú na liečbu hydroxyureou alebo ju netolerujú. 

Súhrn správy EPAR o lieku Jakavi pre verejnosť.

Revlimid aj na liečbu novo diagnostikovaných pacientov s myelómom

Revlimid (účinná látka lenalidomid) je od roku 2007 v EÚ registrovaný na liečbu pacientov, ktorí už boli liečení aspoň jednou predchádzajúcou liečbou. Teraz sa jeho použitie rozširuje aj na novo diagnostikovaných pacientov s myelómom, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu kmeňových buniek kostnej drene.

Súhrn správy EPAR o lieku Revlimid pre verejnosť.

Zdroj: European Medicine Agency, www.ema.europa.eu


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.