Nové lieky na hematonkologické ochorenia - 2016

VENCLYXTO NA CHRONICKÚ LYMFOCYTOVÚ LEUKÉMIU

Venclyxto je liek na chronickú lymfocytovú leukémiu (CLL), ktorý sa môže použiť, keď iné liečby neboli úspešné alebo nie sú vhodné. U pacientov s osobitnými genetickými zmenami (s deléciou 17p alebo s mutáciou TP53), pre ktoré nie sú vhodní na chemoimunoterapiu, sa liek Venclyxto používa v prípade, že lieky známe ako inhibítory dráhy B-bunkových receptorov (ibrutinib a idelalisib) nie sú vhodné alebo boli neúspešné. U pacientov, ktorí nemajú tieto genetické zmeny, sa liek Venclyxto používa v prípade, že liečba chemoimunoterapiou a inhibítorom dráhy B-bunkových receptorov nebola úspešná.

Súhrn správy EPAR o lieku Venclyxto pre verejnosť.

Zalmoxis na obnovu imunitného systému po transplantácii

Liek Zalmoxis sa používa ako doplňujúca liečba u dospelých s rakovinami krvi, ako sú leukémie a lymfómy, ktorí dostali transplantát hematopoetických kmeňových buniek (HSCT, transplantát buniek, z ktorých sa môžu vyvinúť rôzne druhy krvných buniek) od čiastočne zodpovedajúceho darcu (takzvaný haploidentický transplantát). Podáva sa 21 až 49 dní po transplantácii, ale len v prípade, že transplantát už neobnovil imunitný systém pacienta a u pacienta sa nevyvinula choroba štep proti hostiteľovi (keď transplantované bunky napadnú telo).

Súhrn správy EPAR o lieku Zalmoxis pre verejnosť

Gazyvaro aj na liečbu folikulárneho lymfómu

Liek Gazyvaro (účinná látka obinutuzumab) už možno okrem chronickej lymfocytovej leukémie používať aj na liečbu dospelých pacientov s folikulárnym lymfómom. Liek Gazyvaro sa používa spolu s cytostatikom (chemoterapeutickým liekom) bendamustínom u pacientov, ktorých ochorenie nereagovalo na rituximab alebo u ktorých došlo k progresii rakoviny počas liečby rituximabom alebo do 6 mesiacov po jej ukončení. Po liečbe bendamustínom sa liek Gazyvaro následne používa samostatne ako udržiavacia liečba.

Súhrn správy EPAR o lieku Gazyvaro pre verejnosť.

Bortezomib Hospira A Bortezomib SUN na Liečbu mnohopočetného myelómu a lymfómu z plášťových buniek

Bortezomib Hospira a Bortezomib Sun (účinná látka bortezomib) sa môžu používať na liečbu mnohopočetného myelómu u pacientov: 
• ktorých ochorenie sa zhoršuje po najmenej jednej inej liečbe a už podstúpili alebo nemôžu podstúpiť transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.
• ktorí v minulosti neboli liečení a ktorí nemôžu dostávať vysokodávkovú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. 
• ktorí v minulosti neboli liečení a budú dostávať vysokodávkovú chemoterapiu a potom podstúpia transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek. 
Liek Bortezomib Hospira a Bortezomib Sun sa používa aj na liečbu lymfómu z plášťových buniek u neliečených dospelých, ktorí nemôžu podstúpiť transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.
Lieky Bortezomib Hospira a Bortezomib Sun  sú tzv. generické lieky. To znamená, že má rovnakú účinnú látku ako iný (referenčný) liek, ktorý je už v Európskej únii povolený pod názvom Velcade. 

Súhrn správy EPAR o lieku Bortezomib Hospira pre verejnosť.

Neofordex na liečbu mnohopočetného myelómu 

Liek Neofordex (účinná látka dexametazón) sa používa spolu s ďalšími protirakovinovými liekmi na liečbu pacientov s mnohopočetným myelómom, u ktorých sa rozvinuli symptómy. Je to tzv. hybridný liek, čo znamená, že je podobný inému (referenčnému) lieku, ktorý obsahuje rovnakú účinnú látku, ale liek Neofordex je dostupný vo vyššej sile. 

Súhrn správy EPAR o lieku Neofordex pre verejnosť. 

Darzalex na liečbu mnohopočetného myelómu

Darzalex (účinná látka daratumumab) sa môže používať na liečbu dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom v prípade, že ochorenie sa vrátilo po liečbe inými liekmi (vrátane liekov známych ako proteazómové inhibítory) a imunomodulačnými liekmi (ktoré pôsobia na imunitný systém), alebo keď sa ochorenie nezlepšilo použitím týchto liekov.

Súhrn správy EPAR o lieku Darzalex pre verejnosť.

Empliciti na liečbu mnohopočetného myelómu

Liek Empliciti obsahuje účinnú látku elotuzumab. Používa sa spolu s ďalšími dvomi liekmi (lenalidomidom a dexametazónom) a podáva sa dospelým, ktorí už boli liečení aspoň jednou predchádzajúcou liečbou.

Súhrn správy EPAR o lieku Empliciti pre verejnosť.

Účinná látka lieku Empliciti, elotuzumab, aj účinná látka lieku Darzalex - daratumumab, je tzv. monoklonálna protilátka, ktorá aktivuje imunitné bunky v tele, aby zaútočili na rakovinové bunky. Viac informácií o monoklonálnych protilátkach nájdete v článku o imunoonkológii na našej stránke.

Spectrila na liečbu akútnej lymfoblastovej leukémie

Spectrila je liek na liečbu akútnej lymfoblastovej leukémie (ALL), rakoviny bielych krviniek nazývaných lymfoblasty. Liek obsahuje účinnú látku asparagináza a používa sa v kombinácii s inými liekmi proti rakovine. Asparagináza je enzým, ktorý účinkuje tak, že rozkladá aminokyselinu asparagín a znižuje jeho hladinu v krvi. Rakovinové bunky potrebujú túto aminokyselinu, aby mohli rásť a množiť sa, takže zníženie hladiny tejto aminokyseliny v krvi spôsobuje odumieranie rakovinových buniek.

Súhrn správy EPAR o lieku Spectrila pre verejnosť.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.