Prehľad opakovaných príspevkov pre ŤZP

Príspevok% zo sumy ŽMVýška príspevku v €
na osobnú asistenciu-4,18 / hodina
na prepravu51,02109,61
na kompenzáciu zvýšených výdavkov
na diétne stravovanie
I. skupina18,5639,88
II. skupina9,2819,94
III. skupina5,5711,97
súvisiaci s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia9,2819,94
súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (na pohonné hmoty)16,735,88
súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom22,2747,85
na opatrovanie
Osoba v produktívnom veku:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP-476,74
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP-634,06 
Osoba poberajúca dôchodok:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP-238,37
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP-317,03 

ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, od 1. 7. 2020 je to 214,83 € mesačne.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.