Otázky z právnej poradne - návštevy u lekára, PN, OČR

Chcel by som sa opýtať, či ako pracujúci onkologický pacient s leukémiou v regresii a s priznaným plným invalidným dôchodkom mám nárok na viac ako 7 dní plateného voľna na návštevu lekára, pretože kontrol u lekára mám teda rozhodne viac ako 7 do roka.

Zamestnanec má právo čerpať platené voľno (pracovné voľno s náhradou mzdy) na návštevu zdravotníckeho zariadenia v rozsahu najviac siedmych dní v kalendárnom roku. Jeden deň pracovného voľna zodpovedá priemernej dĺžke pracovnej zmeny podľa ustanoveného týždenného pracovného času. Pri osemhodinovom pracovnom čase na deň (40 hodín týždenne) je to 56 hodín ročne. Na rozdiel od dovolenky, ktorej čerpanie sa ráta na dni, pracovné voľno na návštevu lekára sa započítava podľa počtu hodín, ktoré lekár vyznačí na potvrdení. Ak zamestnanec potrebuje ďalšie pracovné voľno, aby mohol navštíviť zdravotnícke zariadenie, zamestnávateľ je povinný mu toto pracovné voľno poskytnúť, ale už bez náhrady mzdy (neplatené voľno). Tieto pravidlá (ustanovenia Zákonníka práce) platia pre všetkých zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy. Zdravotný stav zamestnanca ani skutočnosť, že je poberateľom invalidného dôchodku nemá vplyv na počet dní plateného voľna, teda ani Vy nemáte nárok na viac dní plateného voľna ako iní zamestnanci.

Manžel je onkologický pacient, chodí na ožarovanie a chemoterapiu, každý deň ho vozíme. Viem, že si na neho môžem vybrať sedem krát platené voľno ako manželka, ale môže si na neho vybrať aj syn takéto platené voľno? Snažíme sa to polepiť, ako sa dá.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi platené pracovné voľno (voľno s náhradou mzdy) na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie v rozsahu najviac sedem dní v kalendárnom roku. Pri osemhodinovom pracovnom čase na deň (40 hodín týždenne) je to 56 hodín ročne. Do nevyhnutne potrebného času sa započítava nielen samotné vyšetrenie a ošetrenie (a čakanie naň), ale aj cesta do a zo zdravotníckeho zariadenia. Ak zamestnanec potrebuje ďalšie pracovné voľno, aby mohol sprevádzať rodinného príslušníka, zamestnávateľ mu ho môže (a nemusí) poskytnúť, ale už ako neplatené voľno bez náhrady mzdy. Sprevádzať je možné manžela, dieťa (vlastné alebo zverené do starostlivosti súdom), rodiča, súrodenca, manžela súrodenca, rodiča manžela, súrodenca manžela, prarodiča, prarodiča manžela, vnuka a osobu, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti. Zamestnávateľ nesmie od zamestnanca požadovať informácie o jeho rodinných pomeroch, preto si ani nemôže overovať, či sprevádzaná osoba skutočne je príbuzným zamestnanca (napríklad pri rozdielnych priezviskách). Stačí, že zamestnanec predloží potvrdenie zo zdravotníckeho zariadenia, že sprevádzal príbuzného. Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy. Nárok na poskytnutie pracovného voľna z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka nemajú ľudia pracujúci na dohodu ani samostatne zárobkovo činné osoby.

Chcel by som sa spýtať koľko dní mám nárok na OČR, keď opatrujem manželku a koľko mi vychádza na deň.  

Výška ošetrovného je 55% z denného vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom zamestnanca je jeho hrubá mzda, vymeriavacím základom SZČO je príjem, z ktorého odvádza nemocenské do Sociálnej poisťovne a vymeriavacím základom dobrovoľne poistenej osoby je čiastka, ktorú si sama určila ako základ pre platenie poistného. Výška ošetrovného je rovnaká za všetky dni, za ktoré sa poberá (nie ako pri PNke). Ošetrovné sa poskytuje za najviac desať kalendárnych (nie pracovných) dní. Zostať s blízkym doma a ošetrovať ho je možné aj dlhšie (za predpokladu, že to umožní zamestnávateľ), no bez nároku na ošetrovné, či inú dávku nemocenského poistenia.

Môj šesťročný syn má salmonelózu, už sa lieči niekoľko týždňov a je stále pozitívny. Keďže sa jedná o dlhodobé ochorenie, pozitívny môže byť aj niekoľko mesiacov a neviem ako riešit starostlivosť oňho. Vyčerpala som OČR, paragrafy aj dovolenku.

Pokiaľ by dieťa bolo hospitalizované v zdravotníckom zariadení, mohol by Vám zdravotnícke zariadenie na žiadosť ošetrujúceho lekára dieťaťa vystaviť Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s diagnózou Z 76.3., (Zdravá osoba sprevádzajúca chorého), v takomto prípade by ste mali nárok na nemocenské ako keby ste boli sama PN. Pokiaľ dieťa hospitalizované nie je, je to problematickejšie. Zamestnávateľ Vás síce uvoľní zo zamestnania, ale toto voľno nebude platené. Niektorí rodičia túto situáciu riešia tým, že sú PN sami so sebou a poberajú nemocenské (to je možné poberať až 52 týždňov) - samozrejme, to je možné iba vtedy, ak je človek reálne práceneschopný, a teda mu jeho lekár vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak by dieťa malo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, t.j. taký, ktorý trvá alebo podľa poznatkov medicíny má trvať dlhšie ako 12 mesiacov, mohlo by byť uznané za ťažko zdravotne postihnuté a Vy by ste mohli byť jeho opatrovateľom a poberať opatrovateľský príspevok (resp. pri dieťati do 6 rokov byť na predĺženej rodičovskej dovolenke).

Som PN iba tretí mesiac a už ma zavolala všeobecná lekárka, že mám prísť, že ma chce vidieť posudková lekárka Sociálnej poisťovne. Prečo ma zavolali tak skoro? Môže posudková lekárka ukončiť PNku?

 Počas trvania PN Vás všeobecný lekár môže na žiadosť posudkového lekára Sociálnej poisťovne predvolať na kontrolu kedykoľvek - teda aj na začiatku, aj počas PN, alebo Vás predvolať vôbec nemusí. Ukončiť PNku môže iba Váš všeobecný, nie lekár Sociálnej poisťovne, lekár poisťovne môže všeobecnému maximálne odporúčať, aby PNku ukončil, ale keď sa všeobecný rozhodne, že neukončí, tak neukončí.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.