Otázky z právnej poradne - príspevky pre ŤZP

Chcem sa opýtať, ZŤP preukaz a tú nálepku na auto mi uznali, ale že 30 eurový príspevok na benzín mi neuznajú, že mám do nemocnice chodiť sanitkou, na ktorú mám nárok. S mojou oslabenou imunitou si mám sadnúť ku niekomu, kto môže celú cestu kašľať, ja pri svojej chorobe nepotrebujem ešte ochorieť! 

Onkologický pacient počas akútnej onkologickej liečby (napr. chemoterapia, rádioterapia) a hematoonkologický pacient aj počas udržiavacej liečby, aj pacient zaradený do dialyzačného a transplantačného programu môže poberať príspevok na benzín bez toho, aby musel v žiadosti uvádzať, kam  sa chce prepravovať. Môže sa teda prepravovať aj do zdravotníckeho zariadenia. 

V ostatných prípadoch by žiadateľ o príspevok na benzín (teda na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla), nemal do žiadosti písať, že sa potrebuje prepravovať do zdravotníckeho zariadenia, ale že sa potrebuje prepravovať do zamestnania, do školského zariadenia, za rodinou a pod. Podľa zákona tento príspevok slúži práve na to, aby ťažko zdravotne postihnutý "nesedel doma", ale mohol pracovať, študovať, venovať sa občianskym a rodinným aktivitám. Človek, ktorému bol príspevok priznaný, následne úradu nedokladuje, kam konkrétne autom išiel. Prepravu pacientov do a zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami zabezpečuje dopravná zdravotná služba. 

Moja manzelka je onkologická pacientka, stále s ňou chodím k lekárovi. Chcel by som pre ňu získať príspevok na kúpu auta, poraďte mi ako na to.

Základnou podmienkou na poskytnutie príspevku na kúpu motorového vozidla je, že osoba s ťažkým zdravotným postihnutím bude využívať vozidlo najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára. K žiadosti o príspevok sa má priložiť doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium, alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dva krát týždenne dochádzať.

Pokiaľ teda manželka nevie vydokladovať, že bude vozidlo využívať na jeden z týchto účelov, nemôže je byť poskytnutý. Príspevok na kúpu vozidla podľa zákona neslúži na zabezpečenie prepravy k lekárovi - na to je dopravná zdravotná služba.

Otec má dosť diagnóz, aj leukémiu. Bola som na úrade práce požiadať o opatrovateľský, povedali mi, že otec berie vysoký dôchodok , preto mi bude opatrovateľský znížený. Taká vážna diagnóza a štát človeku nepomôže aspoň 50 eurami na ovocie a zeleninu?

Pokiaľ ide o príspevok na opatrovanie, podľa zákona (§ 40 ods. 12 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) platí, že ak je príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 2 násobok sumy životného minima (teda vyšší ako 410,14 eur), výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem. Pokiaľ ide o časť Vašej otázky dotýkajúcu sa toho, či štát môže prispieť na "ovocie a zeleninu" - zákon 447/2008 Z.z. pozná príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ale o ten môžu žiadať iba osoby s konkrétnymi v zákone uvedenými diagnózami, medzi ktoré nepatrí leukémia.

Kto môže dostávať príspevok na diétne stravovanie?

Príspevok na diétne stravovanie možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Týmito ochoreniami sú:

I. skupina – príspevok vo výške 38,07 eur (18,56 % zo životného minima jednej dospelej osoby)

a)       fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,

b)      cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,

c)       nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,

d)      celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.

II. skupina - príspevok vo výške 19,04 eur (9,28 % zo životného minima jednej dospelej osoby)

a)       diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,

b)      odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

a)       syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,

b)      chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,

c)       systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,

d)      malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

e)      skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.

III. skupina - príspevok vo výške 11,43 eur (5,57 % zo životného minima jednej dospelej osoby)

a)       chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,

b)      zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.