Príspevok na diétne stravovanie pre onkologického pacienta s diabetom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepriznal žiadateľovi – pacientovi trpiacemu okrem onkologického ochorenia aj diabetom, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie s odôvodnením, že netrpí ochorením, pri ktorom by bolo priznanie príspevku odôvodnené.

Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie, v ktorom sme poukázali na to, že podľa lekárskej správy ošetrujúcej lekárky pacient trpí diabetom mellitus II. typu a je odkázaný na liečbu inzulínom.  

Príspevok na diétne stravovanie možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V zozname je zaradený diabetes mellitus typu I. aj diabetes typu II., pri druhom type však iba v prípade, že si vyžaduje liečbu inzulínom (je inzulidependentný) a spôsobuje pacientovi komplikácie.

Pacient teda trpí ochorením, pri ktorom má byť príspevok poskytnutý.

Na základe podaného odvolania úrad zmenil svoje rozhodnutie a žiadateľovi priznal príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.