Parkovací preukaz pre pacienta s poruchou funkcie zvieračov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zamietol žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu pacientovi, ktorý v dôsledku svojho onkologického ochorenia trpí poruchou funkcie análneho zvierača, čo znamená, že nedokáže vedome kontrolovať defekáciu (vylučovanie výkalov). Úrad na základe posudku svojho posudkového lekára dospel k záveru, že tento pacient nie je odkázaný na individuálnu prepravu motorovým vozidlom.

Proti rozhodnutiu úradu sme podali odvolanie, v ktorom sme poukázali na ustanovenie §14 ods. 6 zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti

a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť,

b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo

c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že človek trpiaci ťažkou poruchou sfinkterov je podľa zákona odkázaný na individuálnu prepravu. Slovo sfinkter, ktorého poruchu zákon spája s odkázanosťou na individuálnu prepravu znamená: „anatomický sval uzatvárajúci daktorý telový otvor, zvierač“. Ťažká porucha sfinkterov je stav, kedy postihnutý nedokáže ovládať funkcie svojich zvieračov, t. j. udržať moč a/alebo stolicu. Možno preto konštatovať, že človek trpiaci ťažkou poruchou zvierača, t. j. človek, ktorý nie je schopný udržať moč a/alebo stolicu, je podľa zákona č. 447/2008 Z.z. odkázaný na individuálnu prepravu. 

Na základe podaného odvolania úrad zmenil svoje rozhodnutie a tomuto pacientovi parkovací preukaz vyhotovil.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.