Chronická myelocytová leukémia

Chronická myelocytová leukemia (CML) je typom rakoviny krvných buniek. Termín “chronická”  poukazuje na skutočnosť, že CML sa vyvíja pomalšie ako akútne formy leukémie. Termín “myelocytová“  sa vzťahuje na typ buniek, ktoré táto rakovina zasahuje.

CML predstavuje 15 – 20% všetkých leukémií u dospelých. U detí sa vyskytuje ojedinele.

Chronická myelocytová leukémia býva tiež nazývaná chronickou granulocytovou leukémiou a chronickou myelogénnou leukémiou.

Príručka o CML pre pacientov a ich blízkych 


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.