Akútna myeloblastová leukémia

Leukémia je zhubné nádorové ochorenie krvi alebo tiež rakovina krvi. "Akútna" vyjadruje, že ochorenie vzniklo náhle a má rýchly priebeh. Pre pacienta to znamená, že je potrebná neodkladná liečba, bez ktorej môže dôjsť k úmrtiu v priebehu dní až týždňov.

Pri akútnej myeloblastovej leukémii dochádza v kostnej dreni k poruche v tvorbe a vývoji bielych krviniek v počiatočných štádiách ich vývoja. Na počiatku vývoja bielej krvinky je bunka, ktorá sa nazýva myeloblast alebo lymfoblast. Na konci tohto vývoja sú zrelé biele krvinky, ktoré na nazývajú granulocyty alebo lymfocyty.

Pri akútnej myeloblastovej leukémii dochádza k blokáde na istom stupni vývoja myeloblastu a preto sa bunky ďalej nevyvíjajú do normálnej bielej krvinky, ale nekontrolovateľne sa množia na rôznej úrovni myeloblastu. Vzniká veľmi rýchlo veľké množstvo myeloblastov, ktoré sa hromadia v kostnej dreni a odtiaľ sa vyplavujú do krvi celého tela. Hromadenie myeloblastov v kostnej dreni vedie k potlačeniu tvorby všetkých zdravých a potrebných krviniek, ako sú červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky a pacient začína mať preto ťažkosti z nedostatku týchto krviniek.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.