Akútna lymfoblastová leukémia

Akútna lymfoblastová leukémia (ALL), nazývaná aj akútna lymfatická leukémia, vzniká v dôsledku genetických zmien buniek v kostnej dreni. Kvôli týmto zmenám začne kostná dreň vytvárať nezrelé krvné bunky, ktoré sa vyvinú do leukemických bielych krviniek nazývaných lymfoblasty. Lymfoblasty nedokážu fungovať ako zdravé krvné bunky, naopak, tieto zdravé krvné bunky vytláčajú. ALL je  najčastejším typom leukémie u detí.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.