Non-Hodgkinove lymfómy - Prognóza

Stanovenie pokročilosti ochorenia – stážovanie NHL (zaradenie do určitého štádia) slúži na ohodnotenie agresivity ochorenia a na to nadväzujúci výber vhodnej metódy liečby. Na určenie štádia NHL sa používa klasifikácia Ann Arbor, ktorá rozlišuje štyri štádiá NHL:

  1. I. Postihnutá je jedna lymfatická oblasť alebo jedna nelymfatická oblasť/nelymfatický orgán. Lymfatickou oblasťou je jedna skupina uzlín, napr. v oblasti krku. Nelymfatickým je orgán nepatriaci do lymfatického systému, napr. pečeň, pľúca, kostná dreň.
  2. II. Postihnuté sú dve alebo viacero lymfatických oblastí na tej istej strane bránice alebo je postihnutá jedna alebo viacero lymfatických oblastí na tej istej strane bránice a ešte aj jeden  nelymfatický orgán či oblasť.
  3. III. Postihnuté sú lymfatické uzliny na oboch stranách bránice, môže byť prítomné aj postihnutie sleziny, ktorá je lymfatickým orgánom a/alebo postihnutie nelymfatického orgánu.
  4. IV. Rozptýlené, t.j. neohraničené (dyseminované, multifokálne) postihnutie jedného alebo viacerých nelymfatických orgánov a alebo bez postihnutia lymfatických uzlín. Do štádia IV. tiež zaraďujeme izolované postihnutie nelymfatického orgánu spojeného s postihnutím vzdialenej uzliny, teda uzliny, ktorá sa nachádza v tele inde ako zasiahnutý orgán.

 

Každé zo štádií sa ďalej rozdeľuje na A a B podľa neprítomnosti alebo prítomnosti jedného alebo viacerých celkových príznakov, ktorými sú:

  • Nevysvetlený pokles hmotnosti o viac ako 10% za ostatných 6 mesiacov,
  • Horúčka viac ako 38 stupňov Celzia s neobjasnenou príčinou
  • Intenzívne nočné potenie.

A znamená, že u pacienta sa nevyskytuje žiaden z týchto príznakov, B znamená, že sa vyskytuje jeden alebo viacero z nich.

Ak sa u pacienta vyskytuje tzv. veľká lymfómová masa (bulky disease) znamená to, že má lymfatickú uzlinu, ktorá má v najväčšom priemere 10 a viac centimetrov alebo má v oblasti pľúc lymfocytovú masu zaberajúcu 1/3 (alebo viac) maximálneho priemeru hrudníka pacienta. Prítomnosť veľkej lymfómovej masy sa označuje písmenom X.  

Štádium podľa klasifikácie Ann Arbor je  jedným z klinických rizikových faktorov používaných Medzinárodným prognostickým indexom (IPI) na hodnotenie prognózy agresívnych lymfómov. Podľa IPI je nepriaznivá prognóza spojená s vekom viac ako 60 rokov, štádiom Ann Arbor III alebo IV, zvýšenou hladinou LDH (laktátdehydrogenáza) v sére, nižšou fyzickou zdatnosťou a zasiahnutím dvoch a viacerých nelymfatických miest.

Skutočnosť, že pacientov lymfóm je spojený s nepriaznivejšou prognózou však ešte neznamená, že sa pacient nemôže vyliečiť. Každý človek je individuálny a také je aj jeho ochorenie. Pri každom type lymfómu existuje reálna šanca na dosiahnutie dlhotrvajúceho ústupu ochorenia a pri mnohých typoch je aj reálna možnosť vyliečenia. Vo všeobecnosti pritom platí, že ak má pacient agresívnejšiu formu lymfómu, ktorá sa lieči “agresívnejšou“ liečbou, má šancu, že bude vyliečený, t.j. že riziko návratu ochorenia klesne po určitej dobe na minimum.  


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.