Sociálne zabezpečenie

V našej poradni sa venujeme právam pacienta v systéme sociálneho zabezpečenia, teda  tomu, ako možno zmierniť negatívne dopady ochorenia na finančnú a sociálnu situáciu pacienta a jeho rodiny.

Ak potrebujete radu v konkrétnom prípade, otázku môžete položiť emailom na info@hematologickypacient.sk alebo poštou na adresu nášho združenia. Poradenstvo poskytujeme aj telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 007 694 každý pracovný deň od 14.00 - 17.00. 

Radi vám pomôžeme aj s vypracovaním opravného prostriedku alebo odvolania proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Poradenstvo je bezplatné. 

 

Práva pacienta v systéme sociálneho zabezpečenia

Prehľadne spracované informácie z oblasti sociálneho zabezpečenia nájdete aj v našich príručkách:

Úspešné prípady z poradne

V našej poradni bezplatne pomáhame pacientom a ich blízkym aj s vypracovaním odvolania proti rozhodnutiam Sociálnej poisťovne a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Aby sme podporili chuť pacientov bojovať za svoje práva, rozhodli sme sa podeliť o niektoré z našich úspešných prípadov.


Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.