Našim členom sa môžu stať pacienti s hematoonkologickým ochorením, ich príbuzní,...
Predmetom stretnutia so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR dňa 17.06. 2015 bola...
Aktuálne informácie o hematoonkologických ochoreniach, zdravom životnom štýle a...
Na medzinárodnej konferencii Americkej hematologickej spoločnosti ASH, konanej v...
Showing 5 to 9 of 9 (2 Pages)
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.