Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Belgicko, Dánsko, Nemecko, Švédsko, Veľká Británia, Španielsko

Začiatok a koniec

13.09.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s relabovaným a refraktérnym MM.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-001209-17/GB

Kontakt

Email: clinicaltrialdisclosure@celgene.com


Klinická štúdia fázy 2 na zistenie bezpečnosti a účinnosti kombinácie Duvalumab (DURVA) a Daratumumab (DARA) (D2) u pacientov s relabovaným a refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.