Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Miesto priebehu

Nemecko

Začiatok a koniec

16.06.2015

Kritéria

Dospelí pacienti, nie starší ako 70 rokov s novodiagnostikovaným MM.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003079-40/DE

Kontakt

Email: studiensekretariat.gmmg@med.uni-heidelberg.de


Klinická štúdia fázy III na vyhodnotenie účinku elotuzumab v indukčnej a konsolidačnej terapii s Bortezomib/Lenalidomide/Dexamethasone a v udržiavacej terapii Lenalidomidom u novodiagnostikovaného mnohopočetného myelómu.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.