Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Francúzko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Španielsko

Začiatok a koniec

01.06.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s relabovaným a refraktérnym MM. Pre viac info: www.BMSStudyConnect.com

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003282-19/DE

Kontakt

Email: Clinical.Trials@bms.com


Klinická štúdia fázy 2 zisťujúca zvýšenie účinnosti liečby pridaním Elotuzumab k Pomalidomide/Dexamethasone u pacientov s relabovaným a refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.