Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Miesto priebehu

Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Izrael, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko, Španielsko, , Švédsko, Veľká Británia

Začiatok a koniec

12.08.2015

Kritéria

Dospelí pacienti s novodiagnostikovaným MM, po ukončení iniciačnej terapie (6-12 mesiacov).

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001394-13/CZ

Kontakt

Email: medicalinformation@tpna.com


Klinická štúdia fázy 3 na určenie účinnosti udržiavacej terapie ústne podávaným Ixazomibom po úvodnej terapii u pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, bez transplantácie kmeňových buniek.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.