Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Izrael, Taliansko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko,

Začiatok a koniec

08.07.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s relabovaným a refraktérnym MM, viac info: www.BMSStudyConnect.com

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-005699-21/CZ

Kontakt

Email: Clinical.Trials@bms.com


Klinická štúdia fázy 3 vyhodnocujúca klinický prínos a bezpečnosť kombinovanej terapie Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomide a Dexamethasone u pacientov s relabovaným a refraktérnym MM.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.