Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Miesto priebehu

Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Ukraina, Veľká Británia

Začiatok a koniec

20.10.2014

Kritéria

Dospelí pacienti s novodiagnostikovaným MM, nevhodní na vysokodávkovú chemoterapiu.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-002272-88/CZ

Kontakt

Email: JNJ.CT@sylogent.com


Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca Velcade (Bortezomib) Melphalan-Prednisone (VMP) versus Daratumumab v kombinácii s VMP (D-VMP) u pacientov s novodiagnostikovaným MM, ktorí nie sú vhodní na vysokodávkovú terapiu.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.