Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Miesto priebehu

Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Veľká Británia

Začiatok a koniec

11.03.2015

Kritéria

Dospelí pacienti s novodiagnostikovaným MM nevhodní na vysokodávkovú chemoterapiu.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-002273-11/DE

Kontakt

Email: JNJ.CT@sylogent.com


Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca účinnosť Daratumumab, Lenalidomide a Dexamethasone (DRd) versus Lenalidomide a Dexamethasone (Rd) u pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na vysokodávkovú terapiu.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.