Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzko, Grécko, Írsko, Poľsko, Španielsko

Začiatok a koniec

02.04.2015

Kritéria

Dospelí pacienti s mnohopočetným myelómom s aspoň jednou predošlou liečbou, nie však s viac ako tromi. Predošlá liečba musela obsahovať liečbu lenalidomidom aspoň v dvoch po sebe nasledujúcich cykloch.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-000268-17/AT

Kontakt

Email: ebudz@celgene.com


Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť Pomalidomide, Bortezomib a nízke dávky Dexamethasone versus Bortezomib a nízke dávky Dexamethasone u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.