Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Place

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzko, Grécko, Írsko, Poľsko, Španielsko

Start and end

02.04.2015

Criteriahttps://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-000268-17/AT

Contact

Email: ebudz@celgene.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.