Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Miesto priebehu

Nemecko

Začiatok a koniec

18.03.2010

Kritéria

Dospelí, starší (60-75 rokov) pacienti s mnohopočetným myelómom.

Kontakt

Email: cstraka@schoen-kliniken.de
Tel. č.: +49-8151-17 806

Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca kombináciu Lenalidomide s Dexamethasone s vysoko dávkovaným Melphalanom a bez Melphalanu pri liečbe mnohopočetného myelómu.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.