Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Miesto priebehu

Nemecko

Začiatok a koniec

30.10.2013

Kritéria

Dospelí pacienti s mnohopočetným myelómom bez predošlej liečby, nevhodní na transplantáciu kmeňových buniek.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2012-003023-38/DE

Kontakt

Email: lars-olof.muegge@med.uni-jena.de
Tel. č.: +49 3641 ext 9324570

Klinická štúdia fázy II porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť Bortezomib, Melphalan, Prednisone (VMP) s udržiavacou liečbou lenalidomidom s VMP bez udržiavacej liečby u pacientov nehodiacich sa na vysokodávkovú chemoterapiu a autológnu transplantáciu kmeňových buniek.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.