Chronická lymfocytová leukémia, lymfóm z malých lymfocytov - predtým liečená

Miesto priebehu

Rakúsko, Nemecko, Španielsko,

Začiatok a koniec

18.05.2015

Kritéria

Dospelí pacienti do 80 rokov s relabovaným alebo refraktérnym ochorením vyžadujúcim liečbu. ANC ≥ 1,500 buniek/mm3, Doštičky ≥ 100,000 buniek/mm3 (100 x 109/L), ALT/SGPT < 3.0 x horný limit normálu

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003056-31/DE

Kontakt

Email: clinicaltrialdisclosure@celgene.com


Štúdia fázy 1/2 na určenie bezpečnosti, farmakokinetiky a účinnosti samostatne podávaného CC-122 a kombinácií CC-122 a Ibrutinib a CC-122 a Obinutuzumab u pacientov s CLL a lymfómom z malých lymfocytov.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.