Chronická lymfocytová leukémia - dosiaľ neliečená

Miesto priebehu

Nemecko

Začiatok a koniec

11.08.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s neliečenou CLL, TP53 delécia a/alebo 17p mutácia. Creatinine ≥ 50 ml/min, ANC ≥ 1000/µl, Doštičky > 30.000/µl, Hemoglobin ≥ 8g/dl.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-004606-41/DE

Klinické testovanie Fázy 2 - Ibrutinib plus Venetoclax plus Obinutuzumab u fyzicky schopných alebo neschopných pacientov s dosiaľ neliečenou CLL s TP53 deléciou a/alebo 17p mutáciou.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.