Chronická lymfocytová leukémia - recidivujúca/rezistentná na liečbu

Miesto priebehu

Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzko, Nemecko, Grécko, Írsko, Izrael, Portugalsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia

Začiatok a koniec

01.08.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s relabovanou alebo refraktérnou CLL (aspoň 1 predošlá liečba). Pacientom mohla byť laboratórne zistená 17p delécia alebo mutácia TP53, alebo mohli byť predošle liečení inhibítormi receptorov B buniek.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-003667-11/DE

Kontakt

Email: abbvieclinicaltrials@abbvie.com


Klinická štúdia fázy 3b na vyhodnotenie účinnosti Venetoclax (ABT-199) u pacientov s relabovanou alebo refraktérnou CLL, zahŕňajúca tých s 17p deléciou alebo TP 53 mutáciou alebo tých čo dostávali predošlú liečbu s inhibítormi receptorov B buniek.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.