Chronická lymfocytová leukémia - recidivujúca/rezistentná na liečbu

Place

Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzko, Nemecko, Grécko, Írsko, Izrael, Portugalsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia

Start and end

01.08.2016

Criteriahttps://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-003667-11/DE

Contact

Email: abbvieclinicaltrials@abbvie.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.