Chronická lymfocytová leukémia - recidivujúca/rezistentná na liečbu

Miesto priebehu

Nemecko

Začiatok a koniec

20.09.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s relabovanou alebo refraktérnou CLL, vyžadujúci liečbu. Doštičky ≥ 50 × 10^9/L, neutrophily ≥ 1 × 10^9/L, hemoglobin ≥ 8 g/dL

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-003909-42/DE

Kontakt

Email: GS-US-401-1958@gilead.com


Klinická štúdia fázy 2 na určenie bezpečnosti a účinnosti kombinácie Tirabrutinib (predtým GS-4059) a Idelalisib s alebo bez Obinutuzumab u dospelých pacientov s relabovanou alebo refraktérnou CLL.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.