Chronická lymfocytová leukémia - predtým neliečená

Miesto priebehu

Nemecko

Začiatok a koniec

31.03.2014

Kritéria

Dospelí pacienti s predtým neliečenou CLL (Binetovo štádium A)

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-003211-22/DE

Kontakt

Email: cll-studie@uk-koeln.de
Tel. č.: +49 221 478 88220

Klinická štúdia fázy III porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť Ibrutinibu vs. placebo u predtým neliečenej CLL u pacientov s rizikom skorej progresie.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.