Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Česká republika - Brno, Ostrava, Španielsko, Nemecko, Grécko

Začiatok a koniec

31.03.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s relabovaným/refraktérnym MM, po minimálne dvoch predchádzajúcich cykloch liečby zahŕňajúcej lenalidomid a buď bortezomib alebo carfilzomib, u ktorých nastala progresia ochorenia do 60 dní po ukončení ostatnej liečby.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-002191-25/CZ

Kontakt

Email: lchang@pcyc.com


Klinická štúdia fázy I a II hodnotiaca prípravok ibrutinib v kombinácii s pomalidomidom a dexametazónom u pacientov s relabujúcím/refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.