Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Česká republika, Grécko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, Poľsko

Začiatok a koniec

19.08.2016

Kritéria

Dospelí pacienti s MM liečení 1-3 predchádzajúcimi liečbami, u ktorých od ostatnej liečbyk progresu ochorenia. Adekvátne hematologické, hepatologické a renálne funkcie. ECOG ≤2.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02902965?term=multiple+myeloma&recr=Open&cntry1=EU%3ACZ&rank=3

Kontakt

Email: gtucker@ch.pcyc.com


Klinická štúdia skúmajúca účinnosť a bezpečnosť prípravku ibrutinib v kombinácii s bortezomibom a dexametazónom u pacientov s relabovaným/refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.