Myelodysplastické syndrómy, akútna myeloblastová leukémia, chronická myelomonocytárna leukémia

Miesto priebehu

Česká republika, Holandsko, Španielsko, Belgicko, Nemecko, Írsko, Bulharsko

Začiatok a koniec

22.02.2016

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-000221-37/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-000221-37/CZ

Kontakt

Email: medical@mlnm.com


Klinická štúdia fázy II hodnotiaca účinnosť a bezpečnosť prípravku pevonedistat a azacitidín v porovnaní s azacitidínom samotným u pacientov s MDS so zvýšeným rizikom, chronickou myelomonocytárnou leukémiou a akútnou myeloblastovou leukémiou s nízkym počtom blastov.  
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.