Myelodysplastické syndrómy - vysoké riziko

Miesto priebehu

Belgicko

Začiatok a koniec

01.02.2016

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-001679-27/BE

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2015-001679-27/BE

Kontakt

Email: jo.caers@chu.ulg.ac.be


Klinická štúdia fázy I/II hodnotiaca kombináciu prípravku deferasirox-vitamín D a azacitidínu u pacientov s vysokorizikovými MDS. 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.