Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Miesto priebehu

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia, Dánsko, Švédsko, Nórsko

Začiatok a koniec

17.06.2014

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-002076-41/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-002076-41/CZ

Kontakt

Email: medical@mlnm.com


Klinická štúdia fázy III hodnotiaca udržiavaciu liečbu prípravkom ixazomib u pacientov s mnohopočetným myelómom po autológnej transplantácii kmeňových buniek kostnej drene. 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.