Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Place

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia, Dánsko, Švédsko, Nórsko

Start and end

17.06.2014

Criteriahttps://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-002076-41/CZ

Contact

Email: medical@mlnm.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.