Mnohopočetný myelóm - novodiagnostikovaný

Miesto priebehu

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Veľká Británia , Dánsko, Švédsko, Chorvátsko

Začiatok a koniec

12.08.2015

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001394-13/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001394-13/CZ

Kontakt

Email: medical@mlnm.com


Klinická štúdia fázy III hodnotiaca udržiavaciu liečbu ixazomibom po úvodnej liečbe u pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu kostnej drene.  
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.